DOD总部地址搬迁,售后电话4000858099暂时无法接入
 发布时间:2019.04.23     浏览次数:103次
尊敬的客户:
       您好,DOD总部公司搬迁,400售后电话尚未接入,导致售后电话无法接通,预计下周恢复正常。
       如有售后问题,可联系DOD客服QQ:2077494348
       ​​​​​​​给您带来不便,敬请谅解。